Ciljevi:

Detalji...
Njegovanje i razvijanje kulturno-umjetničkih djelatnosti i stvaralaštva.


Radio:

Detalji...
Radio koji promovira kulturu i stoji na usluzi svima kojima je potrebno.


Pitanja?

Detalji...
Kontaktirajte nas za sva pitanja ili potrebe iz naše djelatnosti.


Novosti sa portala:


                        Combo Radio

Informacije:

Poštanska adresa:
Udruga "COMBO"
Mike Tripala 6,
21000 Split


E-mail adresa:
[email protected]